رابطه متقابل

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز است.

مدیریت وظایف

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز است.

ایده های خلاقانه

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز است.

پرسش و پاسخ

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز است.

سازمان به عنوان شخصيت حقوقي در حيات سازماني خود با مسائل اخلاقي فراواني مواجه است. دغدغه هاي اخلاقي در زندگي شغلي غالبا در مقام تصميم; گيري بروز مي کند و فرد خود را اخلاقا بلاتکليف مي يابد .

استفاده از ابزارها برای مشتری مداری کافی نیستند

سازمان به عنوان شخصيت حقوقي در حيات سازماني خود با مسائل اخلاقي فراواني مواجه است. دغدغه هاي اخلاقي در زندگي شغلي غالبا در مقام تصميم گيري بروز ميکند و فرد خود را اخلاقا بلاتکليف مي يابد و از خود مي پرسد تکليف اخلاقي من چيست، به عبارت ديگر، مسئله در اخلاق حرفهاي بلاتکليفي اخلاقي است نميدانيم چه بايد بکنيم يا نميدانيم.